INSCRIPCIÓ

Dades del participant
D’acord amb la Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades personals s’informa que les dades personals que facilita seran incorporades a un fitxer titularitat de la societat SASECTUR, S.A.U., amb domicili a Plaça de Calonge Sant Antoni s/n Centre esportiu de Sant Julià, de la parròquia de Sant Julià de Lòria per la prestació del servei o gestió sol·licitada.

SASECTUR, S.A.U. garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

SASECTUR, S.A.U. no podrà en cap cas cedir o comunicar a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei de protecció de dades de caràcter personal o normativa vigent en cada cas, mitjançant notificació escrita al departament de comunicació de la societat SASECTUR, S.A.U. situat a Plaça de Calonge Sant Antoni s/n Centre esportiu de Sant Julià o per correu electrònic a l’adreça comunicacio@centreesportiusantjulia.ad

Insripció al Tomb Lauredià

Els preus inclouen la samarreta de record així com el dinar.

Els anys es determinen en funció de l'edat que es tingui el dia de la caminada.

Per qualsevol dubte, posa't en contacte amb nosaltres

El Tomb Lauredià

Tel: +376 743 700

Centre Esportiu Sant Julià de Lòria Plaça de Calonge-Sant Antoni s/n - Centre Esportiu AD600 Sant Julià de Lòria Andorra
info@centreesportiusantjulia.ad

Participa al concurs Instagram "El Tomb Lauredià"

MÉS INFORMACIÓ

SPONSOR

COL·LABORADORS